بیا ای بهترین درمان قلبم /

 

 

 مداوا کن غم پنهان قلبم

 

 

 

 
قسم بر خالق دلهای عاشق /

 

 

 تو هستی آخرین سلطان قلبم

 

 

عاطفه

[ جمعه 31 خرداد 1392برچسب:,

] [ 5 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


شب من پنجره ای بی فردا /

 

 

 

 روز من قصه ی "تنهایی" ما

 

  
مانده بر خاک و اسیر ساحل /

 

 

 

 ماهی ام ، ماهی دور از دریا

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 31 خرداد 1392برچسب:,

] [ 5 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

کسی هرگز نمی داند چه سازی

 

 

 می زند فردا

 

 

 چه می دانی تو از دیروز چه

 

 

 می دانم من از فردا

  همین یک لحظه را دریاب

 

 

 

 که فردا می شوی تنها

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 31 خرداد 1392برچسب:,

] [ 5 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

آه ، تنهایی ما غمگین است

 

 

 / درد دوری به دلم سنگین است

 

 

 

 یاد ایام گذشته به دلم

 

 

 زنده بادا که چقدر رنگین است

 

 

عاطفه

[ جمعه 31 خرداد 1392برچسب:,

] [ 5 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

دلم که میگیردبغض میکند

 

 میشود وبال گردنم

 

 دردهایم خیلی نیستند توهستی

 

 

 

 و فراموش کردنت

 لعنتی دردم می اید

 

 

 وقتی بادردها یت کلنجارمی روم

 

 

عاطفه

[ جمعه 31 خرداد 1392برچسب:,

] [ 5 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

بــکش بــیرون خــاطــراتــت رو از

 

 

 

 

 

تــوی آهــنگهای مــحبوبــم

 

 

 مــیخواهم با اعــصاب راحــت گوشــشان کــنم .

 

 

 

 

 

عاطفه

 

 

[ جمعه 31 خرداد 1392برچسب:,

] [ 4 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


دوست دارم تا ابد یادت کنم

 

 با صدایی خسته فریادت کنم

 

 دوست دارم با تو باشم هر زمان

 

 گر تو باشی،من نبارم بی امان

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 31 خرداد 1392برچسب:,

] [ 4 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ : ﺭﻓﺘﯽ ؟

 

 

 

 

 ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺮﻭ ﻗﺎﻃﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﺸﯽ

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 31 خرداد 1392برچسب:,

] [ 9 AM ] [ عاطفه ]

[ ]


چشمانت را ورق بزن

 

 

  
شاید در گوشه ای از آن

 

 

 

 

 مرا به یادگار کشیده باشی

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 31 خرداد 1392برچسب:,

] [ 9 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

تنها صدای قلب تو حرمت خونه منه


 

 

 

 کاشکی بدونی خواستنت به قیمت جون منه . . .

 

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 31 خرداد 1392برچسب:,

] [ 9 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن


 

 

 

 با مردم بی درد ندانی که چه درد است . . .

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 31 خرداد 1392برچسب:,

] [ 9 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

عشق آن نیست که چیزی را

 

 

 

 

 واقعا دوست داشته باشی

 


 
دوست داشتن عشق واقعی ست!!!!

 

 

عاطفه

[ چهار شنبه 29 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

این را تو بدان اگر بمیرم روزی.

 
 مسئول تویی که من فدایت شده ام

 

 تورا می خواستم تا درجوانی نمیرم از غم

 

  بی همزبانی

 

 غم بی همزبانی سوخت


جانم چه می

  

 خواهم دگر زین زندگانی؟

 


 عاطفه


[ سه شنبه 28 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

·         اگر عشق نبود

·          

·          

·        
از غم خبری نبود اگر عشق نبود ...

 

 

·       
دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود ...

·          

·          

·       
بی رنگ تر از نقطه ی موهومی بود...

 

 


این دایره کبود اگر عشق نبود...

 

 


از آینه ها غبار خاموشی را...

 

 


عکس چه کسی زدود اگر عشق نبود...

 

 


در سینه ی هر سنگ، دلی در تپش است...

 

 


از این همه دل چه سود اگر عشق نبود...

 


بی عشق دلم جز گرهی کور چه بود؟...

 


دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود...

 


از دست تو در این همه سرگردانی...

 

 


تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود

 

 

 

·         عاطفه

 

[ سه شنبه 28 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

دیروز عاشقانه هایم عاشقانه و

 

 

 صادقانه و خالصانه بودند

 

 


امروز عاشقانه هایم نفرتانه و

 

 

 صادقانه و خالصانه است

 

عاطفه 

[ دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

·        
این روزها بدجور به تو آغشته ام ،

 

 

 

·          از صافی ردم کن و ببین

 

 

·         که جز تو هیچم نمی ماند

 

 

 

عاطفه

[ دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

همیشه نگاه تو در پی کسی ست که نگاهش در پی دیگریست

[ دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:,

] [ 7 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

تکیه به شونه هام نکن من ازتو افتاده ترم

 

 

ماکه به هم نمیرسیم بسه دیگه بذار برم

 

 

کی گفته بود به جرم عشق یه عمری پرپرت کنم

 

 

حیف تو نیست کنج قفس چادر غم سرت کنم

 

 

من نه قلندر شبم نه قهرمان قصه ها

 

 

نه برده ای حلقه به گوش نه ناجی فرشته ها

 

 

من عاشقم همین و بس غصه نداره بی کسیم

 

 

قشنگیه قسمت ماست که ما به هم نمیرسیم

 

 

 

[ دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:,

] [ 7 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

میتونی نگاهم نکنی اما نمیتونی چشمامو ببندیمیتونی بهم بگی دوستم نداری اما نمیتونی بگی دوستم نداشته باشمیتونی از پیشم بری اما نمیتونی بگی دنبالت نیامپس-----------نگاهت میکنم دوستدارم و تا ابد دنبالت میام

[ دو شنبه 27 خرداد 1392برچسب:,

] [ 7 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

·          

·         چـــقدر دلـــتنگ حـــضورت هـــستم ،

 کـــاش عکـــست هـــم

 

 

 

 

بـــوی تـــو را داشـــت

·          

 

عاطفه

[ یک شنبه 26 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]


حــــــرف تــــــو که میشــــــود

مــــــن

چقــــــدر ناشیانه,

ادعــــــای بی تفاوتــــــی میکــــــنم


عاطفه

[ یک شنبه 26 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

شده در خلوت خود یاد یک خاطره شادت بکند؟

 

 

لرزه بر قلب و دلت اندازد؟بی خبر از همگانت کند؟

 

 

و...............

 

 

                  تویی.............

 

 

خاطره ی خلوت تنهایی من

 

 

 

 

 

[ یک شنبه 26 خرداد 1392برچسب:,

] [ 9 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

تمام شدن من پایان من نیست آغاز بی لیاقتی توست----------

[ یک شنبه 26 خرداد 1392برچسب:,

] [ 9 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

خدایا کسی اینجا به یادش نیست که دنیا زیر چشماتهیه عمره یادمون رفته زمین دارمکافاته----فراموشم شده گاهی که من اینجا چه ها کردمخدایا وقت برگشتن یه کم با من مدارا کنشنیدم گرمه آغوشت اگه میشه منم جاکن
[ یک شنبه 26 خرداد 1392برچسب:,

] [ 9 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

زیر پتوی تارشب بغض گلومو میشکنم

 

 

که هیشکی باورش نشه اونی که میشکنه منم

 

 

قصه ی من حکایت گریه ی تلخ و بی صداست

 

 

کو کسی که منو فقط بخاطر خودم میخواست

 

 

باز یکی بود یکی نبود به زیر گنبد کبود

 

 

سهم من از ستاره ها حتی یه چشمکم نبود

 

 

چرا یه قلب ساده رو هیشکی ازم نمیخره؟

 

 

چرا همیشه بی کسی سهم دل ساده تره؟

 

 

 

[ یک شنبه 26 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

من در شهری زندگی میکنم

 

 

که مردمانش به بوسه ی دو عاشق

 

 

با نفرت بیشتری مینگرند

 

 

تا صحنه ی یک اعدام ..........

 

 

اینجا تا پیراهنت را سیاه نبینند

 

 

باور نمیکنند چیزی از دست داده ای.........

 

 

 

[ یک شنبه 26 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

به فکر نوازش دستان منى

 

 

بى آنکه بدانى این روزها دلم است

 

 

 که تنها مانده دستهایم دوتایند!

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 24 خرداد 1392برچسب:,

] [ 7 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

دیگه از تنهایے خستـــہ شـدم …

بہ کلاغها زیرمیزی میدم،
کـــہ قصه مو تموم کنن......

 

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 24 خرداد 1392برچسب:,

] [ 6 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

·         عاشق و معشوق ها ای کاش انقد بهم شک نداشتن

·          

·        
سقف اعتمادامون کاش انقدر ترک نداشتن

·          

·        
چی میشد دست من و تو همیشه تو دست هم بود

·          

·        
از ما هرچی که می گفتن واسه ی عاشقی کم بود

 

 

عاطفه

[ جمعه 24 خرداد 1392برچسب:,

] [ 4 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

کاش بودی  ........

 

 

 

 

کاش میدیدی .............

 

 

 

 

کاش میفهمیدی ..............

 

 

 

 

کاااااااااااااااااااااااش

 

 

 

 

 

این کاش ها فایده ای ندارن وقتی تو نیستی ......

 

 

 

 

عاطفه

 

[ جمعه 24 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

اعتماد، مانند کاغذ است

 

.یک بار که مچاله شود،

 

 

 هر چقدر هم صافش کنید،

 

 هیچ وقت مثل اولش نمی شود

 

عاطفه

[ پنج شنبه 23 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

·          

·         نمیدانم چرا!

 

 

بااینکه میدانم ،

 

·         از آن من نخواهی بود ،

 

·         چرا با تار پود جان برایت خانه میسازم

 

عاطفه

[ چهار شنبه 22 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

  • میخندم ....

 

دیگر تب ندارم .........

 

 

دیگر سرد نیستم .دیگربه

 

 

هیچ چیز فکر نمیکنم ...

 

 

کسی چه میداند؟؟؟

 

 

 

شاید دق کرده ام .........

 

 

عاطفه

[ سه شنبه 21 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

روزگارا تو چنین سخت به من میگیری

 


باخبر باش که پژمردن من آسان نیست

 


گرچه دلگیر تر از دیروزم

 


چه فردای غم انگیز مرا میخواند

 


لیک باور دارم دلخوشیها کم نیست

 


زندگی باید کرد

 

عاطفه

 

[ سه شنبه 21 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

چه معني دارد زندگي ؟؟

 

 

وقتي كه هيچ اتفاقي من و تو

 

 

 را سر راه هم قرار نمي دهد

 

 

عاطفه

 

[ شنبه 18 خرداد 1392برچسب:,

] [ 9 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

رفته ای ومن هرروز

 


به موریانه هایی فکرمیکنم

 


که آهسته وآرام

 


گوشه های خیالاتم رامیجوند

 


عاطفه

 

[ شنبه 18 خرداد 1392برچسب:,

] [ 7 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

چقدر سخته هر روز براش اس

 

 

 ام اس عاشقانه بفرستي و

 

 

 اونم اس ام اساتو تو گوشيش سيو کنه

 

 

 تا وقتي از دستت خلاص شد

 

 

واسه مخاطبش بفرسته

 

 

عاطفه

 

[ شنبه 18 خرداد 1392برچسب:,

] [ 6 AM ] [ عاطفه ]

[ ]


این روزهـــــا هــــر کی هـــــر کاری

 

 مــــــیخواد با آدم میکنه

 و بـــــعد در آخرش فقط میگن

 "
حــــلالم کن"

 

 

 

 

عاطفه

 

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 9 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

صبر کردن دردناک است و

 

 

 فراموش کردن دردناک تر

 

 

 

.ولی از این دو دردناک تر این است

 

 

 که ندانی باید صبر کنی یا فراموش

 


 

عاطفه

 

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 6 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

مدت هاست تنها چیزی که

 

 

 

 

مرا یاد تو می اندازد ؛

 

 طعنه های دیگران است!

 

 شاید اگر این دیگران نبودند

 

 

 

 تو زودتر از اینها برایم مرده بودی!

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 6 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

غمگینم مثل عکسی در اعلامیه ی ترحیم

 

 

 که خنده اش همه را می گریاند

 

 

عاطفه

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 6 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

دور که میشوم، نزدیکتر می آید

 

 


نزدیک که میشوم، دورتر میرود

 

 


انگار که این ” فاصله

 

 


همیشه باید به شکلی رعایت شود !

 

 

 

 عاطفه

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 5 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

سکوت

 

 

 

 


خطرناکتر از حرفهای نیشدار است

 

 

 


کسی که سکوت میکند ،

 

 

 


روزی

 

 

 

 

سرنوشت


 

 

حرفهایش را به شما خواهد گفت

 

عاطفه

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 3 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

گاهی لازمه کرکه زندگی رو بکشیم پایین

 

 

 

یه پارچه سیاه بزنم رو درش بنویسم:

 

 

 

کسی نمرده فقط دلم گرفته

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 3 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

عاشقانه هایم همه رابه زانو زده !

 

 

توبه عشق چه کسی ایستاده ای

 

 

 

عاطفه

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 3 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

وقتی میخواهمت و نیستی

 

....

هیچ اتفاق خواصی نمی افتد

 

...

فقط ذره ذره ایوب می شوم

 

 

 

...

عاطفه

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 3 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

تنهایی یعنی

 

 :

ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است ،

 

 

 

 اما کنارم خا لی از تو و پر از دیگران است

 

 

 

عاطفه

.

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 2 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

سرد بودنم را بگذار به حساب

 

 

گرم بودنت با دیگران

 

 

عاطفه

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 12 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

 


دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد

 

 

 

نه التـــمـاس هـــایم را

 

 

 

و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را

 

 

به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی

 

 

 

درخـتـی از غــــرور کـاشـتم

 

 

عاطفه

 

[ جمعه 17 خرداد 1392برچسب:,

] [ 11 AM ] [ عاطفه ]

[ ]

 

تنهایی فقط تنبیهی است

 

 

برای روزهای دوست داشتن

 

او

 

 

عاطفه

[ پنج شنبه 16 خرداد 1392برچسب:,

] [ 8 PM ] [ عاطفه ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه

کدچت روم

چت روم

کد بارش حباب


فال انبیاء
فال انبیاء

تنهاترین عشق روزگار

 

دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ